praecedo

praecedo
praecedo, cessi, 3, go before, precede, 1 T. 1:18; H. 7:18; advance, R. 13:12.

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Прецессия — (позднелат. praecessio движение впереди, от лат. praecedo иду впереди, предшествую)         то движение твёрдого тела, имеющего неподвижную точку О, которое слагается из вращения с угловой скоростью Ω вокруг оси Oz, неизменно связанной с телом, и …   Большая советская энциклопедия

  • The Falcons School for Girls — Infobox UK school name = The Falcons School for Girls size = latitude = longitude = dms = motto pl = Ut presevero quod praecedo per sulum sententia quod res established = 2000 approx = closed = c approx = type = Independent School religion =… …   Wikipedia

  • ПРЕЦЕССИЯ — (поздпелат. praecessio движение впереди, от лат. praecedo иду впереди, предшествую) движение оси собств. вращения твёрдого тела, вращающегося ок. неподвижной точки, при к ром эта ось описывает круговую конич. поверхность. Напр., волчок, ось к… …   Большой энциклопедический политехнический словарь

  • Суточное вращение Земли — Наклон земной оси по отношению к плоскости эклиптики (плоскости орбиты Земли). Суточное вращение Земли  вращение …   Википедия

  • ՅԱՌԱՋԱԳՈՅՆ — (գունի, ից կամ աց.) NBH 2 0332 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 14c ա. πρότερος prior, anterior. Որ ինչ առաւել յառաջն է. առաջին. հնագոյն. կանխագոյն. նախընթաց. վաղեմի. *Ո՞ պատմեսցէ, զի գիտասցո՛ւք զե՛ւս յառաջագոյնսն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0335 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c չ. προάγω, προβαίνω progredior, praecedo προλαμβάνω praeoccupo φθάνω, προφθάνω praevenio anteverto προτερεύω priores partes obtineo. որ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0336 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ն. եւ չ. ՅԱՌԱՋԱՏԵՄ ՅԱՌԱՋԱՏԻՄ. προκόπτω praecedo, progredior, proficio. որ եւ ՅԱՌԱՋԱՀԱՏԵԼ. Զառաջսն հատանել, եւ յառաջ խաղալ. անցանել զանցանել, կամ անցուցանել զինքն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԵՄ — (եցի.) NBH 2 0337 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 14c ն. φθάνω praevenio, praeverto. Կանխել. զառաջս առնուլ. *Յառաջեաց զնենգութիւն հերովդի՝ տեսիլն հրեշտակին: Յառաջեաց զհպարտութիւնն ամբարտաւանութեան նորա փելիքս. Եւս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”